Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
PCK OPH ORE

wtorek, 25 wrzesień 2018, 04:11

Serwis: Odkrywamy Prawo Humanitarne
Kurs: Odkrywamy Prawo Humanitarne (OPH - strona główna)
Słownik pojęć: Terminy używane w programie - Odkrywamy Prawo Humanitarne

A

:
Słowo pochodzące z języka afrykańskiego, oznaczające rozdzielenie; jest ono również określeniem systemu rasowej dyskryminacji stosowanej wobec czarnoskórej ludności zamieszkującej Południową Afrykę, przez tamtejszą ludność o białym kolorze skóry.
:
Atak, który nie jest skierowany przeciwko konkretnemu celowi wojskowemu bądź którego skutki nie mogą być kontrolowane (zgodnie z zasadami MPH) czego powodem są stosowane środki i metody walki. Atak taki w efekcie uderza, zarówno w cele wojskowe, jak i ludność i obiekty cywilne.

C

:
Obiekt, który z racji swojej natury, lokalizacji, celu, lub wykorzystania czynnie uczestniczy w działaniach wojennych, oraz którego częściowe lub całkowite zniszczenie daje znaczącą przewagę militarną.
:
Są to najbardziej rażące naruszenia czterech konwencji Genewskich oraz Pierwszego Protokołu Dodatkowego, które zostały popełnione w stosunku do pewnych kategorii osób (rannych, chorych, rozbitków, jeńców wojennych, ludności cywilnej) którzy znaleźli się w rękach obcego państwa w trakcie trwania międzynarodowego konfliktu zbrojnego. Cztery Konwencje Genewskie, wraz z Pierwszym Protokołem Dodatkowym określają, które z zachowań stanowią ciężkie naruszenia, są to: rozmyślne mordowanie, tortury, nieludzkie traktowanie, rozmyślne powodowanie dużych obrażeń na ciele i psychice, bezprawna deportacja lub przemieszczenie, oraz branie zakładników.
:
Powszechnie ratyfikowane cztery traktaty, które stanowią podstawę współczesnego prawa humanitarnego. Zostały one przyjęte w Genewie w 1949 roku. Do 2006 zostały podpisane przez wszystkie państwa świata. Cztery konwencje Genewskie zapewniają ochronę różnym kategoriom ludności w trakcie trwania konfliktu zbrojnego: ranni i chorzy na lądzie (Pierwsza Konwencja Genewska), ranni i chorzy na morzu (Druga Konwencja Genewska), jeńcy wojenni (Trzecie Konwencja Genewska), ludność cywilna (Czwarta Konwencja Genewska).

D

:
Traktat przyjęty w 1977 roku jako uzupełnienie i rozwinięcie postanowień czterech Konwencji Genewskich, swoje zastosowanie znajduje w sytuacji konfliktu zbrojnego, innego niż międzynarodowy, stanowi rozwinięcie Art. 3 wspólnego dla czterech konwencji Genewskich.
Drugi Protokół dodatkowy dotyczy konfliktu zbrojnego, innego niż międzynarodowy, który ma miejsce na terenie danego państwa pomiędzy siłami zbrojnymi tego państwa i siłami opozycyjnymi, lub też pomiędzy uzbrojonymi grupami, które działają pod zorganizowanym przewodnictwem i kontrolują część danego terytorium oraz mają możliwość prowadzenia zaplanowanych i regularnych działań zbrojnych.
:
Sytuacja, w której osiągnięcie jednego celu stoi w konflikcie z osiągnięciem innego celu, bądź wyrządza tyle samo zniszczeń co korzyści.
:
W świetle Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka z 1989 roku, jako dziecko definiuje się osobę poniżej osiemnastego roku życia, chyba, że prawo, któremu podlega dane dziecko stanowi inaczej.
:
W ramach programu OPH termin ten odnosi się do dziecka, które zostało wcielone, lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystane w ramach działań wojennych, lub przez grupę zbrojną. Dotyczy to zarówno dzieci wcielonych w charakterze walczących, jak również kucharzy, posłańców, szpiegów, bądź też dzieci wykorzystywane w celach seksualnych.

E

:
Przeświadczenie, że każde zjawisko lub sytuacja prowadzi do dalszych, szerszych konsekwencji, tak jak kamień wrzucony do wody tworzy na jej tafli okręgi.