Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
PCK OPH ORE
Wersja do wydruku
Terminy używane w programie - Odkrywamy Prawo Humanitarne.
Większość haseł użytych w słowniku zachowuje swoje znaczenie potoczne. Niektóre terminy mają również wyjątkowe zastosowanie w programie Odkrywamy Prawo Humanitarne ze względu na ich specyficzne znaczenie w zakresie działań humanitarnych i pracy Czerwonego Krzyża.


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona: (Poprzedni)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Następne)
  Wszystkie

E

:
Różnorodne działania mające na celu zagwarantowanie, iż przepisy prawa międzynarodowego będą we właściwy sposób wdrożone na poziomie krajowym. Na ogół działania te przyjmują formę monitoringu lub wywierania presji poprzez np. kary czy środki dyscyplinarne.

G

:
W ramach programu OPH, termin ten odnosi się do grup ludzi, ze zorganizowaną strukturą władzy i przywództwa, która posiada broń, i jako podmiot nie-państwowy zaangażowana jest w działania nieprzyjacielskie. Również uzbrojone grupy opozycjonistów mogą być uważane za grupę zbrojną.

H

:
Prawdziwa wartość człowieka - definicja odnosząca się w ten sam sposób do każdego człowieka, bez względu na jego rasę, kolor skóry, płeć, język, narodowość, religię, przekonania polityczne, własność, miejsce urodzenia, etniczne lub socjalne pochodzenie, lub też każdą inną cechę.

I

:
Przywilej, który posiadają pewne grupy ludzi (dyplomaci, parlamentarzyści, członkowie rządu, głowy państw), który pozwala im sprawować urząd bez obawy o sądową odpowiedzialność.
:
Proces wcielania w życie, oraz zapewniania właściwego poszanowania i stosowania międzynarodowych norm prawnych poprzez wdrażanie działań takich jak przystosowanie prawa i regulacji krajowych, czy ustanowienie odpowiednich struktur i jednostek administracyjnych.

J

:
Termin używany w MPH określający kombatanta, lub osobę o podobnym statusie, która podczas międzynarodowego konfliktu zbrojnego wpadła w ręce nieprzyjaciela. Do osób o podobnym do kombatanta statusie zaliczamy korespondentów wojennych, dostawców zaopatrzenia, załogę statków morskich, oraz powietrznych. W przypadku wątpliwości, każda schwytana osoba, biorąca udział w działaniach wojennych, traktowana jest jak jeniec wojenny. Jeńcom wojennym przysługuje specjalna ochrona na podstawie Trzeciej Konwencji Genewskiej.
:
Różnorodne środki i mechanizmy, które mają na celu promocję sprawiedliwości, pokoju oraz pojednania, w odpowiedzi na pogwałcenie MPH, oraz do praw człowieka.
:
Termin w dosłownym tłumaczeniu oznacza „prawo do prowadzenia wojny”; dotyczy on prawnie określonych, przez zapisy Karty Narodów Zjednoczonych, sytuacji w których państwo ma prawo do użycia siły w stosunku do drugiego państwa.
:
Termin w dosłownym znaczeniu oznacza „prawo podczas wojny”, inaczej jest to międzynarodowe prawo humanitarne.

K

:
Pochodząca z 1899 roku podstawowa zasada MPH stanowiąca, iż nawet w przypadku braku odpowiedniego zapisu, w prawie międzynarodowym, który chroniłby ludność cywilną i kombatantów, pozostają oni pod ochroną prawa międzynarodowego na mocy zwyczaju wywodzącego się z ogólnej praktyki oraz podstawowych zasad zachowania humanitarnego.

Strona: (Poprzedni)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Następne)
  WszystkieNie jesteś zalogowany(a) (Zaloguj się)

© Polski Czerwony Krzyż ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa