Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
PCK OPH ORE
Wersja do wydruku
Terminy używane w programie - Odkrywamy Prawo Humanitarne.
Większość haseł użytych w słowniku zachowuje swoje znaczenie potoczne. Niektóre terminy mają również wyjątkowe zastosowanie w programie Odkrywamy Prawo Humanitarne ze względu na ich specyficzne znaczenie w zakresie działań humanitarnych i pracy Czerwonego Krzyża.


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona: (Poprzedni)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Następne)
  Wszystkie

M

:
Dziedzina prawa międzynarodowego, na którą składają się zasady zapisane w traktatach, jak również zwyczaj międzynarodowy. Zadaniem MPH jest ochrona osób, które nie są bezpośrednio zaangażowane w działania wojenne oraz ograniczenie cierpień powstałych w wyniku konfliktu zbrojnego, jak również ograniczenie metod i środków prowadzenia działań wojennych (znane również jako prawo wojenne, prawo konfliktów zbrojnych, lub jus in bello).
:
Bezstronna, neutralna oraz niezależna organizacja, której głównym zadaniem jest ochrona życia i ludzkiej godności ofiar wojny oraz innych sytuacji z użyciem przemocy, jak również udzielenie im potrzebnej pomocy. MKCK próbuje zapobiegać cierpieniom wynikłym w efekcie działań wojennych poprzez promocję oraz wzmacnianie MPH i podstawowych wartości humanitarnych.
:
Międzynarodowy konflikt zbrojny ma miejsce, gdy dwa lub więcej państw używa w stosunkach między sobą sił zbrojnych. Społeczność międzynarodowa uznaje taki konflikt za konflikt zbrojny, nawet jeśli same zaangażowane w konflikt państwa nie uważają swoich działań za działania wojenne. Okupacja, bądź też walki narodowowyzwoleńcze, również uważane są za międzynarodowy konflikt zbrojny.
:
Międzynarodowy ruch humanitarny, którego misją jest ochrona ludzkiego życia oraz ludzkiej godności, a także łagodzenie skutków wojny bez względu na płeć, narodowość, rasę, religię, przynależność klasową lub poglądy polityczne. Ruch składa się z Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, Międzynarodowych Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, oraz Krajowych Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
:
Utworzony w 1998 roku na podstawie traktatu, w Rzymie, stały sąd mający za zadanie sądzenie osób oskarżonych o zbrodnię ludobójstwa, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne, oraz inne akty agresji. MTK nie ma pierwszeństwa przed sądami narodowymi, jest jednak uzupełnieniem ich pracy, kiedy nie są one w stanie lub nie chcą wszcząć postępowania karnego wobec oskarżonej osoby. Działalność MTK nie jest ograniczona tylko do niektórych przypadków.
:
Sąd utworzony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1993 roku, aby osądzić osoby oskarżone o zbrodnie wojenne, zbrodnie ludobójstwa, oraz zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione na terenach byłej Jugosławii od 1991 roku. MTKJ ma pierwszeństwo przed sądami krajowymi.
:
Sąd utworzony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1995 roku, aby osądzić osoby oskarżone o zbrodnie wojenne, zbrodnie ludobójstwa, oraz zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione na terenach Ruandy oraz przez ludność Ruandy w sąsiednich państwach w 1994 roku. MTKR ma pierwszeństwo przed sądami krajowymi.
:
Główny organ sądowniczy Organizacji Narodów Zjednoczonych z prawem rozstrzygania sporów między państwami członkowskimi.
:
Mina zaprojektowana, aby zranić, lub zabić jak największą liczbę osób znajdujących się w jej pobliżu. Mina zostaje uaktywniona w wyniku obecności, lub kontaktu z nią danej osoby. (Miny, które zostają zdetonowane na skutek obecności lub kontaktu pojazdu a nie osoby, i są uzbrojone w urządzenia przeciwdziałające rozbrojeniu nie są minami przeciwpiechotnymi).
:
Zobacz: Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.

Strona: (Poprzedni)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Następne)
  WszystkieNie jesteś zalogowany(a) (Zaloguj się)

© Polski Czerwony Krzyż ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa