Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
PCK OPH ORE
Wersja do wydruku
Terminy używane w programie - Odkrywamy Prawo Humanitarne.
Większość haseł użytych w słowniku zachowuje swoje znaczenie potoczne. Niektóre terminy mają również wyjątkowe zastosowanie w programie Odkrywamy Prawo Humanitarne ze względu na ich specyficzne znaczenie w zakresie działań humanitarnych i pracy Czerwonego Krzyża.


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona: (Poprzedni)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Następne)
  Wszystkie

S

:
Zobacz: sytuacja wewnętrznych napięć i niepokojów.
:
Jednostki tworzone przez ludność cywilną, która na ogół nie jest opłacana. Mogą ale nie muszą być powiązane z jednostkami zbrojnymi danego państwa (nie stanowią części sił zbrojnych państwa).

T

:
Traktat przyjęty w 2005 roku jako uzupełnienie i rozwinięcie postanowień czterech Konwencji Genewskich, który ustanawia nowy znak: czerwony kryształ.
Czerwony Kryształ, podobnie jak Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc jest symbolem ochrony nadanej służbom medycznym i religijnym wchodzących w skład sił zbrojnych, jak i przedstawicielom Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

U

:
Konwencja ONZ z 1951 roku o Statusie Uchodźców, oraz jej protokół z 1967 roku definiują uchodźcę jako osobę, która na podstawie uzasadnionych obaw o prześladowanie (ze względu na swoją rasę, religię, narodowość, przynależność do pewnej grupy społecznej lub politycznej), lub też w wyniku wojny lub innej sytuacji z użyciem przemocy przebywa poza terytorium własnego kraju, lub miejsca zamieszkania.
:
Zasada międzynarodowego prawa karnego, która pozwala by państwa mogły postawić przed sądem podejrzanych o zbrodnie wojenne, niezależnie od tego gdzie zostały one popełnione, jaka jest narodowość osoby oskarżonej czy też jej ofiar.

W

:
W ramach programu Odkrywamy Prawo Humanitarne, aby ułatwić zrozumienie pojęcia, jest on używany w sposób ogólny zmiennie z terminami „kombatant” oraz „żołnierz” i oznacza członka sił zbrojnych lub uzbrojonej grupy pod dowództwem strony będącej jedną ze stron konfliktu. Chociaż samo międzynarodowe prawo humanitarne nie definiuje terminu „walczący”, to w Komentarzu do czterech Konwencji Genewskich, oraz w pokrewnej literaturze termin ten używany jest na określenie osoby będącej członkiem innej niż państwowa grupy zbrojnej. Ludność cywilna również może być określana jako osoby walczące w czasie, gdy bierze ona udział w działaniach nieprzyjacielskich.
:
Konflikt zbrojny podczas którego ludność danego państwa walczy z mocarstwem kolonialnym, obcą siłą okupacyjną, lub przeciwko danemu reżimowi. Zgodnie z MPH, walka narodowo-wyzwoleńcza jest formą międzynarodowego konfliktu zbrojnego.
:
Oszukanie przeciwnika, poprzez udawanie posiadania statusu osoby chronionej przez MPH z jednoczesnym zamiarem zdradzieckiego wykorzystania tego statusu. Przykładami zdrady są: udawanie chęci negocjacji pod białą flagą, udawanie niemożności walki spowodowanej odniesionymi ranami lub chorobą, oszukiwanie co do statusu kombatanta i osoby cywilnej, lub też ochrona przy bezprawnym użyciu znaków, symboli Narodów Zjednoczonych lub innych organizacji, takich jak np. MKCK, lub krajów neutralnych lub nie będących stroną konfliktu. Zgodnie z zasadami MPH, działania prowadzone w celu zabicia, zadania ran lub przechwycenia jednostki nieprzyjaciela są zakazane.
:
Patrz Art. 3 wspólny dla czterech Konwencji Genewskich.
:
Zapis znajdujący się w każdej z czterech z Konwencji Genewskich dotyczący konfliktu zbrojnego, innego niż międzynarodowy. Jest on określany jako „Miniaturowa Konwencja”, ponieważ artykuł zawiera zespół podstawowych zasad, które mają chronić osoby, które nigdy nie były, bądź też przestały być bezpośrednio zaangażowane w działania nieprzyjacielskie. W artykule zawarty jest również zapis o bezstronności działań organizacji humanitarnych, takich jak MKCK. Zasady zawarte we wspólnym Artykule 3 zawierają zwyczajowe MPH, oraz stanowią minimum, którego muszą przestrzegać strony prowadzące konflikt zbrojny.

Strona: (Poprzedni)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Następne)
  WszystkieNie jesteś zalogowany(a) (Zaloguj się)

© Polski Czerwony Krzyż ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa