Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
PCK OPH ORE
Wersja do wydruku
Terminy używane w programie - Odkrywamy Prawo Humanitarne.
Większość haseł użytych w słowniku zachowuje swoje znaczenie potoczne. Niektóre terminy mają również wyjątkowe zastosowanie w programie Odkrywamy Prawo Humanitarne ze względu na ich specyficzne znaczenie w zakresie działań humanitarnych i pracy Czerwonego Krzyża.Currently sorted Według ostatniej aktualizacji Wzrastająco Posortuj chronologicznie: Według ostatniej aktualizacji Zmień na (malejące) | Według daty utworzenia

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Następne)
  Wszystkie

:
Traktat przyjęty w 1977 roku jako uzupełnienie postanowień czterech Konwencji Genewskich, swoje zastosowanie znajduje w sytuacji międzynarodowego konfliktu zbrojnego. Traktat wprowadza dodatkowe ograniczenia w odniesieniu do sposobów w jaki mogą być prowadzone działania wojenne, jak również wzmacnia ochronę ludności cywilnej.
:
Traktat przyjęty w 2005 roku jako uzupełnienie i rozwinięcie postanowień czterech Konwencji Genewskich, który ustanawia nowy znak: czerwony kryształ.
Czerwony Kryształ, podobnie jak Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc jest symbolem ochrony nadanej służbom medycznym i religijnym wchodzących w skład sił zbrojnych, jak i przedstawicielom Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
:
Mina zaprojektowana, aby zranić, lub zabić jak największą liczbę osób znajdujących się w jej pobliżu. Mina zostaje uaktywniona w wyniku obecności, lub kontaktu z nią danej osoby. (Miny, które zostają zdetonowane na skutek obecności lub kontaktu pojazdu a nie osoby, i są uzbrojone w urządzenia przeciwdziałające rozbrojeniu nie są minami przeciwpiechotnymi).
:
Słowo pochodzące z języka afrykańskiego, oznaczające rozdzielenie; jest ono również określeniem systemu rasowej dyskryminacji stosowanej wobec czarnoskórej ludności zamieszkującej Południową Afrykę, przez tamtejszą ludność o białym kolorze skóry.
:
Jako konflikt zbrojny określa się konflikt pomiędzy dwoma lub więcej uzbrojonymi stronami. W sytuacji konfliktu między siłami zbrojnymi państw mówimy o konflikcie międzynarodowym. W przypadku konfliktu pomiędzy siłami rządowymi a zorganizowanymi grupami zbrojnymi; lub pomiędzy uzbrojonymi grupami wewnątrz granic danego państwa, mówimy o konflikcie zbrojnym innym niż międzynarodowy. Inne sytuacje przemocy, takie jak wewnętrzne zamieszki lub napięcia nie są określane mianem konfliktu zbrojnego.
:
W ramach programu OPH, termin ten odnosi się do grup ludzi, ze zorganizowaną strukturą władzy i przywództwa, która posiada broń, i jako podmiot nie-państwowy zaangażowana jest w działania nieprzyjacielskie. Również uzbrojone grupy opozycjonistów mogą być uważane za grupę zbrojną.
:
W świetle Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka z 1989 roku, jako dziecko definiuje się osobę poniżej osiemnastego roku życia, chyba, że prawo, któremu podlega dane dziecko stanowi inaczej.
:
Zapis znajdujący się w każdej z czterech z Konwencji Genewskich dotyczący konfliktu zbrojnego, innego niż międzynarodowy. Jest on określany jako „Miniaturowa Konwencja”, ponieważ artykuł zawiera zespół podstawowych zasad, które mają chronić osoby, które nigdy nie były, bądź też przestały być bezpośrednio zaangażowane w działania nieprzyjacielskie. W artykule zawarty jest również zapis o bezstronności działań organizacji humanitarnych, takich jak MKCK. Zasady zawarte we wspólnym Artykule 3 zawierają zwyczajowe MPH, oraz stanowią minimum, którego muszą przestrzegać strony prowadzące konflikt zbrojny.
:
W ramach programu OPH termin ten odnosi się do dziecka, które zostało wcielone, lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystane w ramach działań wojennych, lub przez grupę zbrojną. Dotyczy to zarówno dzieci wcielonych w charakterze walczących, jak również kucharzy, posłańców, szpiegów, bądź też dzieci wykorzystywane w celach seksualnych.
:
W ramach programu OPH świadek zdarzenia to osoba, która jest w pobliżu zdarzenia zagrażającego ludzkiemu życiu, bądź ludzkiej godności, jednak nie jest w nie bezpośrednio zaangażowana.

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Następne)
  WszystkieNie jesteś zalogowany(a) (Zaloguj się)

© Polski Czerwony Krzyż ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa