Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
PCK OPH ORE
Wersja do wydruku
Terminy używane w programie - Odkrywamy Prawo Humanitarne.
Większość haseł użytych w słowniku zachowuje swoje znaczenie potoczne. Niektóre terminy mają również wyjątkowe zastosowanie w programie Odkrywamy Prawo Humanitarne ze względu na ich specyficzne znaczenie w zakresie działań humanitarnych i pracy Czerwonego Krzyża.


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona:  1  2  (Następne)
  Wszystkie

Z

:
W ramach programu OPH, zachowanie humanitarne to takie, które ratuje życie lub godność ludzką osoby, której dana osoba nie zna lub, której nie miałaby okazji pomóc; zachowanie humanitarne bardzo często naraża na ryzyko lub zgubę daną osobę.
:
Sytuacja, która zagraża bezpieczeństwu państwa/narodu; wyjątkowy kryzys, który dotyka społeczeństwo jako całość, oraz stanowi zagrożenie dla organizacji życia społeczności wewnątrz państwa.
:
Zobacz: Sytuacja wewnętrznych napięć i niepokojów.
:
Unormowany przykład zachowania, który reguluje sposoby zachowania.
:
Zasada MPH, która nakazuje, aby straty w ludności cywilnej, lub jej obrażenia, jak również zniszczenia obiektów należących do ludności cywilnej, które mogą wystąpić na skutek ataku celów wojskowych nie mogą przeważać nad korzyściami wojskowymi z przeprowadzenia takiego ataku.
:
Zasada MPH, nakazująca stronom konfliktu, aby zawsze dokonywały rozróżnienia pomiędzy ludnością cywilną a kombatantami, oraz pomiędzy obiektami cywilnymi a obiektami wojskowymi, gdy planują lub przeprowadzają działania wojenne.
:
Prawo międzynarodowe publiczne, definiuje agresję jako użycie przemocy przez jedno państwo w stosunku do drugiego, przy pogwałceniu zasad zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych. W chwili obecnej państwa pracują nad uznaniem bezprawności podobnych działań dokonanych przez osoby indywidualne jak również nad definicją przestępstwa agresji.Kiedy państwa osiągną konsensus w tej kwestii, Międzynarodowy Trybunał Karny będzie miał podstawy prawne, aby sądzić przestępstwa z zakresu ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości oraz zbrodni wojennych.
:
Jak stanowią zapisy Karty Międzynarodowego Trybunału Karnego w Norymberdze z 1945 roku, termin ten oznacza „planowanie, przygotowywanie, rozpoczęcie lub prowadzenie wojny napastniczej (agresywnej) albo wojny będącej pogwałceniem traktatów”. Zarówno udział w ustalaniu planu, jak i konspiracja by osiągnąć wyżej wymienione cele są również uważane za zbrodnię przeciwko pokojowi.
:
Termin dotyczy poważnych naruszeń MPH oraz innych sytuacji z pogwałceniem MPH, popełnionych zarówno w przypadku międzynarodowego konfliktu zbrojnego, jak i konfliktu zbrojnego innego niż międzynarodowy. Zbrodnie wojenne są to celowe ataki na ludność cywilną, grabieże, gwałty, niewolnictwo na tle seksualnym, zmuszanie do prostytucji, zmuszanie do zachodzenia w ciążę, wykorzystanie w działaniach wojennych dzieci do lat 15 itp.
:
Jak stanowi Statut Rzymski Międzynarodowego Trybunału Karnego, zbrodnia przeciwko ludności "oznacza którykolwiek z następujących czynów, popełniony w ramach rozległego lub systematycznego, świadomego ataku skierowanego przeciwko ludności cywilnej". Do wyżej wspomnianych czynów zalicza się zabójstwo, niewolnictwo, deportację, uwięzienie, tortury, różne formy przemocy seksualnej, prześladowanie jakiejkolwiek możliwej do zidentyfikowania grupy lub zbiorowości, przymusowe zniknięcia ludności, oraz apartheid. Zbrodnie przeciwko ludzkości podlegają jurysdykcji prawa międzynarodowego bez znaczenia czy miały miejsce w czasie pokoju, czy konfliktu zbrojnego.

Strona:  1  2  (Następne)
  WszystkieNie jesteś zalogowany(a) (Zaloguj się)

© Polski Czerwony Krzyż ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa