Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
PCK OPH ORE
Wersja do wydruku
Terminy używane w programie - Odkrywamy Prawo Humanitarne.
Większość haseł użytych w słowniku zachowuje swoje znaczenie potoczne. Niektóre terminy mają również wyjątkowe zastosowanie w programie Odkrywamy Prawo Humanitarne ze względu na ich specyficzne znaczenie w zakresie działań humanitarnych i pracy Czerwonego Krzyża.


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

K

:
Pochodząca z 1899 roku podstawowa zasada MPH stanowiąca, iż nawet w przypadku braku odpowiedniego zapisu, w prawie międzynarodowym, który chroniłby ludność cywilną i kombatantów, pozostają oni pod ochroną prawa międzynarodowego na mocy zwyczaju wywodzącego się z ogólnej praktyki oraz podstawowych zasad zachowania humanitarnego.
:
W ramach programu Odkrywamy Prawo Humanitarne, aby ułatwić zrozumienie pojęcia, jest ono używane w sposób ogólny zamiennie z terminami „żołnierz” oraz „walczący”, i oznacza członka sił zbrojnych lub uzbrojonej grupy będącej jedną ze stron konfliktu. W MPH, Kombatant w międzynarodowym konflikcie zbrojnym odnosi się do członka uzbrojonej grupy, która jest stroną konfliktu (z wyłączeniem medycznego, bądź religijnego personelu), i który bierze czynny udział w działaniach nieprzyjacielskich. Kombatanci mają obowiązek zaznaczenia, iż nie należą do ludności cywilnej oraz do poszanowania i przestrzegania zasad międzynarodowego prawa humanitarnego. Jeśli kombatant dostanie się w ręce wroga, staje się on jeńcem wojennym.
:
Zobacz: konflikt zbrojny inny niż międzynarodowy.
:
Jako konflikt zbrojny określa się konflikt pomiędzy dwoma lub więcej uzbrojonymi stronami. W sytuacji konfliktu między siłami zbrojnymi państw mówimy o konflikcie międzynarodowym. W przypadku konfliktu pomiędzy siłami rządowymi a zorganizowanymi grupami zbrojnymi; lub pomiędzy uzbrojonymi grupami wewnątrz granic danego państwa, mówimy o konflikcie zbrojnym innym niż międzynarodowy. Inne sytuacje przemocy, takie jak wewnętrzne zamieszki lub napięcia nie są określane mianem konfliktu zbrojnego.
:
Konflikt zbrojny, inny niż międzynarodowy ma miejsce w sytuacji, gdy dochodzi do konfliktu zbrojnego pomiędzy władzami państwa a zorganizowanymi grupami zbrojnymi, lub tylko pomiędzy tymi grupami wewnątrz danego państwa. Sytuację konfliktu zbrojnego innego niż międzynarodowy reguluje wspólny dla czterech konwencji Genewskich Art. 3, oraz Drugi Protokół Dodatkowy.
:
Zasada MPH nakazująca stronom walczącym, aby w działaniach wojennych używały tylko tyle siły ile potrzebne jest, aby osłabić siłę militarną wroga, jednocześnie nie raniąc osób oraz obiektów cywilnych ponad miarę konieczną do osiągnięcia bezpośredniej korzyści wojskowej.
:
Zjawisko występujące jako następstwo pewnych zdarzeń bądź pewnych form zachowania.
:
Międzynarodowy dokument, podpisany w 1997 roku w Ottawie w Kanadzie, który całkowicie zakazuje dalszej produkcji, składowania, przekazywania oraz użycia min przeciwpiechotnych, oraz nakazuje ich całkowite zniszczenie. Pełna nazwa Traktatu Ottawskiego to: Konwencja o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu.


Nie jesteś zalogowany(a) (Zaloguj się)

© Polski Czerwony Krzyż ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa