Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
PCK OPH ORE
Wersja do wydruku
Terminy używane w programie - Odkrywamy Prawo Humanitarne.
Większość haseł użytych w słowniku zachowuje swoje znaczenie potoczne. Niektóre terminy mają również wyjątkowe zastosowanie w programie Odkrywamy Prawo Humanitarne ze względu na ich specyficzne znaczenie w zakresie działań humanitarnych i pracy Czerwonego Krzyża.


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

O

:
Każdy obiekt nie będący obiektem wojskowym. Gdy obiekt cywilny jest używany w celach wojskowych, automatycznie traci ochronę przed atakami i staje się celem działań zbrojnych. (W przypadku wątpliwości co do statusu danego obiektu, należy uznać dany obiekt za obiekt cywilny.)
:
Zasada odpowiedzialności ze względu na hierarchię dotyczy przypadków w których uczestniczy komisja zbrodni wojennych. W ten sposób osoba, która zajmowała wysokie stanowisko może zostać pociągnięta do odpowiedzialności nie tylko za zbrodnie, których wykonanie sama nakazała, ale również za bezprawne działania lub zaniechania, których dokonaniu nie zapobiegła lub nie ukarała.
:
Patrz: zasada odróżnienia.
:
Przejęcie całkowitej kontroli nad danym terytorium przez nieprzyjacielskie siły innego państwa, niezależnie od zaistnienia zbrojnego oporu lub walki. MPH przewiduje szereg zasad, które zapewnić mają poszanowanie i ochronę ludności oraz własności na okupowanym terytorium.
:
Każda osoba nie będąca kombatantem. W momencie gdy osoba cywilna włącza się w bezpośrednie działania wojenne automatycznie traci swoją ochronę przed atakiem. (W przypadku wątpliwości co do statusu danej osoby, należy uznać ją za osobę cywilną.)
:
Patrz: uchodźca, lub wewnętrznie przesiedlona osoba.
:
Wytyczne ONZ dotyczące Ludności Wewnętrznie Przemieszczonej z 1998r. definiują osobę wewnętrznie przemieszczoną, jako zmuszoną do opuszczenia swojego dotychczasowego miejsca zamieszkania z powodu wojny, czy innej sytuacji przemocy, prześladowania, pogwałcenia praw człowieka, lub katastrofy spowodowanej przez człowieka. W przeciwieństwie do uchodźców osoby te nie przekroczyły granic państwa.
:
Osoba, której miejsce pobytu nie jest znane jej bliskim, która na podstawie dostępnych informacji zaginęła na skutek konfliktu zbrojnego, lub innej sytuacji z użyciem przemocy, oraz każdej innej sytuacji, która może wymagać działania neutralnych mediatorów.


Nie jesteś zalogowany(a) (Zaloguj się)

© Polski Czerwony Krzyż ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa